تبلیغات
وبلاگ بچه های داستان نویس ساوه - دوچرخه .....

f3x1oub0in2xvxo3jgqr.png
rj0b0zjymv5ej1wgn7f0.jpg
اعتراض
تیتر اول
سوم ِ/ 13
خداحافظ
خجالت
تمام
کج و ماوج
کویر
هیزم شكن
مسافرت ..... !
صد دلاری .......... !
خدا ....... ؟
دوچرخه .....
نامه
خیانت
روز اول
عكس
همین امروز
گذشته
چاه مكن بهر كسی اول خودت بازم خودت
تابوت
آجرها
پیانو
بینوایان
توسعه سیاسی
اینجا ایران است ..... .
حریف
صفحه ی اخر
پینو كیو
zqi8hdpy5bcptjj00nl8.jpg
http://www.img98.com/images/r9to8wjjd2lg2txn54jc.jpg
... بهترین وبلاگ ایرونی نیستم ولی بازم بدردت می خورم
1cmtynkg3rxz93gkjc4.jpg
بازدیدهای امروز:
بازدیدهای دیروز:
كل بازدیدها:
تعداد نظرات:
تعداد مطالب :
افراد آنلاین :
....
| دوچرخه .....
ugoxs2dc8nhmhldxbt7.png

b64r9bi9re7kxgh4lx2.jpg

دوچرخه
زن جلوی مغازه دوچرخه فروشی ایستاده بود و زیر لب زمزمه می کرد : خدایا چقدر دلم می خواست منم می تونستم مثل این پدر و مادرا که دارن برای بچه هاشون دوچرخه می خرن برای پسر ده ساله ام دوچرخه بخرم اما افسوس .... دراین لحظه  مرد فروشنده که سرش خلوت شده بود با دیدن زن از مغازه اش بیرون آمد و گفت : ببخشید خانم اگر می خواین دوچرخه بخرین بفرمایید داخل مغازه و مدلهای دیگه مونو ببینین . زن نگاهی به فروشنده کرد و گفت : نه آقا نمی خوام دوچرخه بخرم فقط داشتم تماشا می کردم . زن با گفتن این حرف به طرف خیابان رفت و به اولین تاکسی که جلوی پایش ایستاد گفت : مستقیم آسایشگاه معلولین !

http://media.farsnews.com/Media/8504/Images/jpg/A0202/A0202272.jpg
  

   منبع :   http://www.galgir.mihanblog.com        


لینك مطلب ای فلانی دو سه خطی بنویس []
ن
ویسنده:علی میرویسی ساعت:10:10 تاریخ:یکشنبه 5 مهر 1388
دوستان داستانی گلم برای خوندن بقیه داستان ها به آرشیو مطالب رجوع كنید

...

6plhhsujwdr4yl8b4tqv.jpg
http://www.img98.com/images/m9furqndadsege6qyyg.jpg

http://www.img98.com/images/sh9likd36nvyprtts2l6.jpg

http://www.img98.com/images/kyib02pshlr8e41z1tgv.jpg

http://www.img98.com/images/jhw8zkhzs77psrc6zupf.jpg
http://www.img98.com/images/27khdy7dwl2bpg342k2.jpg
sc84zcz728l24xsx90vv.jpg
c1q4qej7vtncrxucqt.jpg

اضافهحذف
eui7cqz2dc44l6s8ngw.jpg
نظرتون در مورد قالب جدید چیه ؟4kfic5105b1vgjm9qmr8.jpg

....... dastaniha.Myblog.ir

fz7kmj65pzqfullj19th.png "> .